ما چه کار هایی میتوانیم انجام دهیم؟

شرکت ماشین سازی تام صنعت !


با مدیریت مهندس طیب لی

  • با مدرن ترین دستگاه ها

  • با مدرن ترین دستگاه ها

  • توسط مدرن ترین دستگاه ها

15

سال

تجربه

کمی درمورد ما

ما هر کاری برای شما میتوانیم انجام دهیم !


بروز بودن تکنولوژی دستگاههای تشخیصی

200 نوع میوه خشکی
100 درصد رعایت بهداشتی
204 مشتری ثابت

مقالات اخیر

دستگاه های میوه خشک کن و تجهیزات جانبی