خرید و قیمت دستکش های ضد برش

خرید و قیمتدستکش های ضد برش

دستکش های ضد برش

130,000 تومان

دستکش های ضد برش با بهترین کیفیت.

قیمت 130,000 تومان
عرضه حداقل سفارش یک جفت
کد محصول 37

دستکش های ضد برش.
دستکس ضد برش مناسب برای مشاغل کارگاهی قابل استفاده برای اسلایس میوه و صیفی جات

قیمت 130,000 تومان
عرضه حداقل سفارش یک جفت
کد محصول 37