روش ها خشک کردن میوه

روش ها خشک کردن میوه

روش ها خشک کردن میوه

خشک کردن در واقع یعنی اعمال شرایط دمایی مناسب برای خشک کردن و کاهش رطوبت موجود در داخل میوه ها که نوع روش این کار فقط برای کیفیت میوه های خشک شده تاثیر گزار است انواع این روش ها را می توان روش سنتی و روش صنعتی دانست که هر کدام خصوصیات مخصوص خود را دارند و بایاد متناسب با کربرد خود از یکی از آن ها بهره جست

روش سنتی

در این روش میو هها به صورت درسته و یا اسلایس شده در زیر نور آفتاب و یا تحت تاثیر جریان هوا قرار می گیرند و تا خشک شوند همان طور که مشخص است خشک کردن میوه ها با این روش رایگان است اما به دلیل استفاده از نور آفتاب  و متکی بودن این روش به شرایط جوی مقیاس تولیدی میوه ها در این روش بسیار پایین است و نمی توان از آن ها برای تولید میوه ها با مقیاس بالا استفاده کرد و همین طور این روش به دلیل اینکه میوه ها مستقیما باید در زیر نور آفتاب قرار بگیرند و هوا روی آن ها جریان دارد نمی توان تمامی فاکتور های لازم برای خشک کردن را از نظر بهداشتی رعایت نمود به همین دلیل است که نمی توان از این روش ها برای بازار مصرف عمده استفاده نمود

روش دیگر خشک کردن میوه ها به صورت سنتی روش سایه خشک است که نمی توان از آن ها انتظار تولید با مقیاس بالا داشت چرا که این میوه ها در یک مکان سر پوشیده قرار می گیرند و با جریان یافتن هوا روی آن ها این میوه در طول زمان زیادی خشک می شوند این روش بسیار کند تر از روش قبلی است اما کیفیت میوه ها در این روش بسیار بالا تر از روش آفتاب خشک است

روش صنعتی

در این روش با استفاده از دستگاه های خشک کن میوه ها خشک می شوند که به دلیل توانایی کنترل شرایط دمایی و رطوبتی مناسب در این روش ها کیفیت میوه ها بالا تر است علی رغم هرینه  دار بودن این روش سود دهی آن نسبت به روش خشک کردن سنتی بسیار بیشتر است و می توان با استفاده از یک دستگاه خشک کن میوه به راحتی میوه ها را در مقیاس های بالا خشک نمود و از آن ها کسب در آمد نمود مهم ترین موضوع در این روش کیفیت بالا و همین طور امکان رعایت تمامی فاکتور های بهداشتی است